Công trình Biệt Thự Tân Cổ Điển đẹp nhất Ciputra Hà Nội | TT-S Décor

Chủ đầu tư: Mr. Duy - Hà Nội

Thể loại:

Hạng mục công việc: Thi công Tổng thể các Hạng mục Hoàn thiện và Nội thất

Quy mô công trình: S 150m2/sàn - 3tầng + 1 tum

Đơn vị thiết kế: TT- S Lux Design

Loại hình: Biệt thự gia đình

Phong cách: Tân Cổ Điển

Vật liệu: Gỗ Óc Chó, Gỗ HDF, Da Nỉ nhập Châu Âu,

Định hướng thiết kế: Sang trọng, đẳng cấp, độc bản

Thiết Kế Biệt thự Tân Cổ Điển ở Hải Phòng| TT-S Décor

Chủ đầu tư: Mr. Chiến - Hải Phòng

Thể loại:

Hạng mục công việc: Thi công Tổng thể các Hạng mục Hoàn thiện và Nội thất

Quy mô công trình: 400m2

Đơn vị thiết kế: TT- S Lux Design

Loại hình: Biệt thự gia đình

Phong cách: Tân Cổ Điển

Vật liệu: Gỗ Óc Chó, Gỗ HDF, Da Nỉ nhập Châu Âu,

Định hướng thiết kế: Sang trọng, đẳng cấp, độc bản

Thiết Kế Biệt thự Tân Cổ Điển ở Vĩnh Phúc| TT-S Décor

Chủ đầu tư: Mr. Chuẩn - Vĩnh Phúc

Thể loại:

Hạng mục công việc: Thi công Tổng thể các Hạng mục Hoàn thiện và Nội thất

Quy mô công trình: 580m2

Đơn vị thiết kế: TT- S Lux Design

Loại hình: Biệt thự gia đình

Phong cách: Tân Cổ Điển

Vật liệu: Gỗ Óc Chó, Gỗ HDF, Da Nỉ nhập Châu Âu,

Định hướng thiết kế: Sang trọng, đẳng cấp, độc bản

Thiết Kế Biệt Thự Tân Cổ Điển đẹp nhất Bắc Ninh| TT-S Décor

Chủ đầu tư: Mr. Huy - Bắc Ninh

Thể loại:

Hạng mục công việc: Thi công Tổng thể các Hạng mục Hoàn thiện và Nội thất

Quy mô công trình: 660m2

Đơn vị thiết kế: TT- S Lux Design

Loại hình: Biệt thự gia đình

Phong cách: Tân Cổ Điển

Vật liệu: Đá Marble tự nhiên, Gỗ Lim Lào, Da Nỉ nhập Châu Âu,

Định hướng thiết kế: Sang trọng, đẳng cấp, độc bản

Thiết kế biệt thự Tropical tại Hà Nội| TT-S Décor

Chủ đầu tư: Mr. Thanh - Ecopark Hà Nội

Thể loại: Biệt Thự Gia Đình

Hạng mục công việc: Thi công Tổng thể các Hạng mục Hoàn thiện và Nội thất

Quy mô công trình:

Đơn vị thiết kế: TT- S Lux Design

Loại hình: Biệt thự gia đình

Phong cách: Hiện đại

Vật liệu: 500m2

Định hướng thiết kế: Sang trọng, tiện nghi, hiện đại

Thiết kế công trình Biệt Thự Tân Cổ Điển đẹp nhất Hải Dương | TT-S Décor

Chủ đầu tư: Mrs. Loan - Hải Dương

Thể loại:

Hạng mục công việc: Thi công Tổng thể các Hạng mục Hoàn thiện và Nội thất

Quy mô công trình: 520m2

Đơn vị thiết kế: TT- S Lux Design

Loại hình: Biệt Thự Gia Đình

Phong cách: Tân Cổ Điển

Vật liệu: Đá Marble tự nhiên, Gỗ HDF, Da Nỉ nhập Châu Âu,

Định hướng thiết kế: Sang trọng, đẳng cấp, độc bản

Thiết kế biệt thự siêu hiện đại tại Khánh Hoà| TT-S Décor

Chủ đầu tư: Mr. Phong - Khánh Hoà

Thể loại:

Hạng mục công việc: Thi công Tổng thể các Hạng mục Hoàn thiện và Nội thất

Quy mô công trình: 800 m2

Đơn vị thiết kế: TT- S Lux Design

Loại hình: Siêu Biệt thự

Phong cách: Hiện đại

Vật liệu: Đá Marble tự nhiên, Gỗ Lim Lào, Da Nỉ nhập Châu Âu,

Định hướng thiết kế: Sang trọng, đẳng cấp, độc bản

Thiết kế biệt thự hiện đại tại Nam Định | TT-S Décor

Chủ đầu tư: Mr. Xuân - Nam Định

Thể loại:

Hạng mục công việc: Thi công Tổng thể các Hạng mục Hoàn thiện và Nội thất

Quy mô công trình: 380 m2

Đơn vị thiết kế: TT- S Lux Design

Loại hình: Biệt thự gia đình

Phong cách: Hiện đại

Vật liệu: Đá Marble tự nhiên, Gỗ HDF, Da Nỉ nhập Châu Âu,

Định hướng thiết kế: Sang trọng, tiện nghi, hiện đại

Thiết kế biệt thự Tân Cổ Điển Bắc Giang | TT-S Décor

Chủ đầu tư: Mr. Minh - Bắc Giang

Thể loại: Biệt Thự Gia Đình

Hạng mục công việc: Thi công Tổng thể các Hạng mục Hoàn thiện và Nội thất

Quy mô công trình: 320 m2

Đơn vị thiết kế:

Loại hình: Biệt thự gia đình

Phong cách: Tân Cổ Điển

Vật liệu: Đá Marble tự nhiên, Gỗ Lim Lào, Da Nỉ nhập Châu Âu,

Định hướng thiết kế: Sang trọng, đẳng cấp, độc bản

Thiết kế Biệt thụ mang phong cách hiện đại tại Thanh Hoá | TT-S Décor

Chủ đầu tư: Mr. Thi - Thanh Hoá

Thể loại:

Hạng mục công việc: Thi công Tổng thể các Hạng mục Hoàn thiện và Nội thất

Quy mô công trình: 460 m2

Đơn vị thiết kế: TT- S Lux Design

Loại hình: Biệt thự gia đình

Phong cách: Hiện đại

Vật liệu: Đá Marble tự nhiên, Gỗ Lim Lào, Da Nỉ nhập Châu Âu,

Định hướng thiết kế: Sang trọng, tiện nghi, hiện đại

Thiết Kế Biệt thự Tropical Bắc Ninh : Thiết Kế Hiện Đại, Sang Trọng

Chủ đầu tư: Mr. Hưng - Bắc Ninh

Thể loại: Biệt thự Tropical

Hạng mục công việc: Thi công Tổng thể các Hạng mục Hoàn thiện và Nội thất

Quy mô công trình:

Đơn vị thiết kế: TT- S Lux Design

Loại hình: Biệt Thự Gia Đình

Phong cách: Tropical

Vật liệu: Gỗ Sồi Mỹ, Gỗ Lim Lào, Đá Mapble Châu Âu, Da Nỉ nhập Châu Âu

Định hướng thiết kế: Tiện Nghi, Sang Trọng

Thiết Kế Biệt thự Tropical Phú Thọ: Thiết Kế Hiện Đại

Chủ đầu tư: Mr. Thanh - Phú Thọ

Thể loại: Biệt thự Tropical

Hạng mục công việc: Thi công Tổng thể các Hạng mục Hoàn thiện và Nội thất

Quy mô công trình:

Đơn vị thiết kế: TT- S Lux Design

Loại hình: Biệt Thự Gia Đình

Phong cách: Tropical

Vật liệu: Gỗ Sồi Mỹ, Gỗ Lim Lào, Đá Mapble Châu Âu, Da Nỉ nhập Châu Âu

Định hướng thiết kế: Biệt Thự Vườn Tiện Nghi, Sang Trọng, Hiện Đại

Thiết Kế Biệt thự Tropical Hải Phòng: Thiết Kế Hiện Đại Tinh Tế

Chủ đầu tư: Mr. Thanh Hà - Hải Phòng

Thể loại: Biệt thự Tropical

Hạng mục công việc: Thi công Tổng thể các Hạng mục Hoàn thiện và Nội thất

Quy mô công trình:

Đơn vị thiết kế: TT- S Lux Design

Loại hình: Biệt thự gia đình

Phong cách: Tropical

Vật liệu: Sồi Mỹ, Gỗ HDF, Da Nỉ châu âu, Đá Mapble nhập khẩu

Định hướng thiết kế: Biệt Thự Vườn Tiện Nghi, Sang Trọng, Hiện Đại

Thiết Kế Biệt thự phong cách Tropical tại Hà Nam

Chủ đầu tư: Ms Hương

Thể loại:

Hạng mục công việc: Thi công Tổng thể các Hạng mục Hoàn thiện và Nội thất

Quy mô công trình: Gỗ Óc Chó, Gỗ HDF, Da Nỉ nhập Châu Âu,

Đơn vị thiết kế: TT- S Lux Design

Loại hình: Biệt Thự Gia Đình

Phong cách: Tropical

Vật liệu: Gỗ Óc Chó, Gỗ HDF, Da Nỉ nhập Châu Âu,

Định hướng thiết kế: Hiện tại, không gian xanh

Thiết Kế Biệt thự phong cách Tropical tại Thái Bình

Chủ đầu tư: Mr. Toản - Thái Bình

Thể loại:

Hạng mục công việc: Thi công Tổng thể các Hạng mục Hoàn thiện và Nội thất

Quy mô công trình: Gỗ Óc Chó, Gỗ HDF, Da Nỉ nhập Châu Âu,...

Đơn vị thiết kế: TT- S Lux Design

Loại hình: Biệt Thự Gia Đình

Phong cách: Tropical

Vật liệu: Gỗ Óc Chó, Gỗ HDF, Da Nỉ nhập Châu Âu,

Định hướng thiết kế: Biệt Thự Vườn Tiện Nghi, Sang Trọng, Hiện Đại

Thiết Kế Biệt thự phong cách Tropical ở Nghệ An

Chủ đầu tư: Mr. Lâm - Nghệ An

Thể loại:

Hạng mục công việc: Thi công Tổng thể các Hạng mục Hoàn thiện và Nội thất

Quy mô công trình: Gỗ Sồi Mỹ, Gỗ Lim Lào, Gỗ Óc Chó, Gỗ HDF, Da Nỉ nhập Châu Âu,...

Đơn vị thiết kế: TT- S Lux Design

Loại hình: Biệt thự gia đình

Phong cách: Tropical

Vật liệu: Gỗ Sồi Mỹ, Gỗ Lim Lào, Đá Mapble Châu Âu, Da Nỉ nhập Châu Âu

Định hướng thiết kế: Biệt Thự Vườn Tiện Nghi, Sang Trọng, Hiện Đại

Thiết kế biệt thự Địa Trung Hải tại Hải Phòng | TT-S Décor

Chủ đầu tư: Mr. Giang - Hải Phòng

Thể loại:

Hạng mục công việc:

Quy mô công trình:

Đơn vị thiết kế:

Loại hình: Biệt thự gia đình

Phong cách: Phong cách Địa Trung Hải

Vật liệu:

Định hướng thiết kế: Sang trọng, hiện đại

Biệt thự phong cách Địa Trung Hải | TT-S Décor

Chủ đầu tư: Mr. Linh

Thể loại:

Hạng mục công việc:

Quy mô công trình:

Đơn vị thiết kế:

Loại hình: Biệt thự gia đình

Phong cách: Phong cách Địa Trung Hải

Vật liệu:

Định hướng thiết kế: Sang trọng, hiện đại

Thiết kế Biệt thự phong cách Địa Trung Hải tại Thái Bình | TT-S Decor

Chủ đầu tư: Mrs. Uyên - Thái Bình

Thể loại:

Hạng mục công việc:

Quy mô công trình: Sồi Mỹ, Gỗ HDF, Da Nỉ châu âu, Đá Mapble nhập khẩu

Đơn vị thiết kế:

Loại hình: Biệt thự gia đình

Phong cách: Phong cách Địa Trung Hải

Vật liệu: 550

Định hướng thiết kế: Sang trọng, hiện đại

Thiết kế Biệt thự phong cách Địa Trung Hải tại Hải Phòng | TT-S Decor

Chủ đầu tư: Mr. Tuấn - Hải Phòng

Thể loại:

Hạng mục công việc:

Quy mô công trình: 650

Đơn vị thiết kế:

Loại hình: Biệt thự gia đình

Phong cách: Phong cách Địa Trung Hải

Vật liệu: Gỗ tự nhiên, Đá Nhập Khẩu Châu Âu

Định hướng thiết kế: Sang trọng, hiện đại, không gian sống xanh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & TRANG TRÍ NỘI THẤT TT-S (TT-S DÉCOR)

Văn phòng: Số 7 Đại Lộ Thăng Long, Trung Hòa, Cầu giấy, Hà Nội
Nhà máy sản xuất: Cụm CN Liên Hiệp - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội
Mã số thuế: 0107487072
Email: tt-s.vn@gmail.com
Website: tt-s.vn

Fanpage

Liên hệ

Vui lòng để lại Email và số điện thoại, chúng tôi sẽ cập nhật những mẫu thiết kế mới đẹp nhất của tt-s decor.

Copyright 2018 © tt-s.vn