PHONG CÁCH ĐƯƠNG ĐẠI BUGATTI
ba1
ba2
ba3
ba4
ba5
ba6
ba7
ba8
PHONG CÁCH ĐƯƠNG ĐẠI BUGATTI
ba1
ba2
ba3
ba4
ba5
ba6
ba7
ba8
Chủ đầu tư
Thể loại
Hạng mục công việc
Vật liệu sử dụng
Đơn vị thiết kế
Loại hình
Biệt Thự Cao Cấp
Phong cách
Bugati - Đương đại
Vật liệu
Gỗ HDF, Da Nỉ Ý, Kim loại Màu, Đá Mapble châu âu
Định hướng thiết kế
TT-S Décor