PHONG CÁCH ĐƯƠNG ĐẠI LONGHI
h1
h2
h3
h4
h5
h6
h7
h8
h9
h10
h11
h12
PHONG CÁCH ĐƯƠNG ĐẠI LONGHI
h1
h2
h3
h4
h5
h6
h7
h8
h9
h10
h11
h12
Chủ đầu tư
Thể loại
Hạng mục công việc
Vật liệu sử dụng
Đơn vị thiết kế
Loại hình
Biệt Thự Cao Cấp
Phong cách
Longhi - Italia
Vật liệu
Gỗ HDF, Gỗ Walnut, Kim loại Màu, Da Nỉ Ý, Đá Mapble ...
Định hướng thiết kế
TT-S Décor