PHONG CÁCH ĐƯƠNG ĐẠI ROBERTO CAVALLI
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
b12
b13
b14
PHONG CÁCH ĐƯƠNG ĐẠI ROBERTO CAVALLI
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
b12
b13
b14
Chủ đầu tư
Thể loại
Hạng mục công việc
Vật liệu sử dụng
Đơn vị thiết kế
Loại hình
Biệt Thự Cao Cấp
Phong cách
Roberto Cavalli - Italia
Vật liệu
Gỗ HDF, Gỗ Walnut, Kim loại Màu, Da Nỉ Ý, Đá Mapble ...
Định hướng thiết kế
TT-S Décor