Chú Tiệp – CTHĐQT Tập Đoàn Xi Măng Hoàng Long -  Dự án Biệt thự Vinhome Hải Phòng