Bộ sưu tập Modigliani
345
5445
54y
54y
5y
56y45
54654
y7u6
65u856
45
456
5765
765
7658
Bộ sưu tập Modigliani
345
5445
54y
54y
5y
56y45
54654
y7u6
65u856
45
456
5765
765
7658
Chủ đầu tư
Thể loại
Hạng mục công việc
Vật liệu sử dụng
Đơn vị thiết kế
Loại hình
Biệt Thự Cổ Điển
Phong cách
Modigliani - Italia
Vật liệu
Gỗ Wanut, Gỗ Sồi Mỹ, Vàng 24k, Da Nỉ Ý, Đá Mapble ...
Định hướng thiết kế
TT-S Décor