Bộ sưu tập phòng khách cổ điển Melodia phong cách châu Âu
arredoclassic-melodia-living-armchair-lamp-table-o-785x1024-2-600x783
arredoclassic-melodia-living-corner-sofa-librery-b-1024x629
arredoclassic-melodia-living-lamp-end-table-sg
arredoclassic-melodia-living-sofa-fabric-sg
arredoclassic-melodia-living-sofa-one-door-cabinet-sg
arredoclassic-melodia-living-sofa-with-bed-o-785x1024-1-600x783
arredoclassic-melodia-living-tables-frontal-b-1024x629
arredoclassic-melodia-living-tv-set-b-1-1024x629
phong-khạch-ptcasa-4
Bộ sưu tập phòng khách cổ điển Melodia phong cách châu Âu
arredoclassic-melodia-living-armchair-lamp-table-o-785x1024-2-600x783
arredoclassic-melodia-living-corner-sofa-librery-b-1024x629
arredoclassic-melodia-living-lamp-end-table-sg
arredoclassic-melodia-living-sofa-fabric-sg
arredoclassic-melodia-living-sofa-one-door-cabinet-sg
arredoclassic-melodia-living-sofa-with-bed-o-785x1024-1-600x783
arredoclassic-melodia-living-tables-frontal-b-1024x629
arredoclassic-melodia-living-tv-set-b-1-1024x629
phong-khạch-ptcasa-4
Chủ đầu tư
Thể loại
Hạng mục công việc
Vật liệu sử dụng
Đơn vị thiết kế
Loại hình
Biệt Thự Cổ Điển
Phong cách
Arredo Santino - Italia
Vật liệu
Gỗ Wanut, Gỗ Sồi Mỹ, Vàng 24k, Da Nỉ Ý ...
Định hướng thiết kế
TT-S Décor