Bộ sưu tập phòng khách Park Avenue
ư3t6
tẻy
ytry
ểtr
Bộ sưu tập phòng khách Park Avenue
ư3t6
tẻy
ytry
ểtr
Chủ đầu tư
Thể loại
Hạng mục công việc
Vật liệu sử dụng
Đơn vị thiết kế
Loại hình
Căn Hộ Cao Cấp
Phong cách
Hiện Đại
Vật liệu
Da, Nỉ nhập Ý, Kim loại màu, Đá Mapble ...
Định hướng thiết kế
TT-S Décor