BỘ SƯU TẬP VERSAILLES NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH CỔ ĐIỂN CAO CẤP
qưer
rew
ừ
ewtr
ưer
rewr
ewr
edwr
rtyre
BỘ SƯU TẬP VERSAILLES NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH CỔ ĐIỂN CAO CẤP
qưer
rew
ừ
ewtr
ưer
rewr
ewr
edwr
rtyre
Chủ đầu tư
Thể loại
Hạng mục công việc
Vật liệu sử dụng
Đơn vị thiết kế
Loại hình
Phong cách
VERSAILLES - Paris Pháp
Vật liệu
Gỗ Walnut, Sồi Mỹ, Vàng 24k, Da Nỉ TBN, Đá Mapble châu âu ...
Định hướng thiết kế
TT-S Décor