BỘ SƯU TẬP VERSAILLES NỘI THẤT  PHÒNG NGỦ CAO CẤP
1-4
ban-trang-diem-ptcasa
ban-trang-diem-ptcasa-5
giuong-ngu-4
giuong-ngu-ptcasa-1
giuong-ngu-ptcasa-3
giuong-ngu-ptcasa-4
phong-ngu-ptcasa-2
BỘ SƯU TẬP VERSAILLES NỘI THẤT  PHÒNG NGỦ CAO CẤP
1-4
ban-trang-diem-ptcasa
ban-trang-diem-ptcasa-5
giuong-ngu-4
giuong-ngu-ptcasa-1
giuong-ngu-ptcasa-3
giuong-ngu-ptcasa-4
phong-ngu-ptcasa-2
Chủ đầu tư
Thể loại
Hạng mục công việc
Vật liệu sử dụng
Đơn vị thiết kế
Loại hình
Phong cách
Vật liệu
Định hướng thiết kế