“Thi công với tiến độ thần tốc, trong điều kiện nhiều cộng tác cùng tham gia, tuy nhiên chất lượng và tiến độ đã được TT-S  hoàn thành xuất sắc, đồng thời tôi đánh giá cao về chính sách bảo hành, bảo trì vượt  trội của công ty. Cảm ơn công ty đã cho tôi và gia đình có được ngôi nhà như tôi mong muốn”.