PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI MINOTTI P1
m1
m2
m3
m4
m5
m6
m7
m8
m9
m10
m11
m12
m13
m14
m15
m16
PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI MINOTTI P1
m1
m2
m3
m4
m5
m6
m7
m8
m9
m10
m11
m12
m13
m14
m15
m16
Chủ đầu tư
Thể loại
Hạng mục công việc
Vật liệu sử dụng
Đơn vị thiết kế
Loại hình
Biệt Thự Cao Cấp
Phong cách
Minotti - Milan Italia
Vật liệu
Gỗ Sồi, Gỗ HDF, Kim loại Màu, Da Nỉ Ý, Đá Mapble ...
Định hướng thiết kế
TT-S Décor