PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI MINOTTI P2
m17
m18
m19
m20
m21
m22
m23
m24
m25
m26
m27
m28
m29
m30
m31
PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI MINOTTI P2
m17
m18
m19
m20
m21
m22
m23
m24
m25
m26
m27
m28
m29
m30
m31
Chủ đầu tư
Thể loại
Hạng mục công việc
Vật liệu sử dụng
Đơn vị thiết kế
Loại hình
Căn Hộ Cao Cấp
Phong cách
Minotti - Milan Italia
Vật liệu
Gỗ HDF, Gỗ Sồi Mỹ, Da Nỉ Ý, Đá Mapble châu âu ...
Định hướng thiết kế
TT-S Décor