PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI MINOTTI P3
m32
m33
m34
m35
m36
m37
m38
m39
m40
m41
m42
m43
m44
m45
m46
m47
PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI MINOTTI P3
m32
m33
m34
m35
m36
m37
m38
m39
m40
m41
m42
m43
m44
m45
m46
m47
Chủ đầu tư
Thể loại
Hạng mục công việc
Vật liệu sử dụng
Đơn vị thiết kế
Loại hình
Căn Hộ Cao Cấp
Phong cách
Minotti - Milan Italia
Vật liệu
Gỗ HDF, Gỗ Sồi Mỹ, Da Nỉ Ý, Đá Mapble châu âu ...
Định hướng thiết kế
TT-S Décor