PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI MINOTTI (Phần 4)
=ô
io[io
io[io
io[p;i
ôi[iop
iop
uiyu
7yu9i
iuyi
ẻy
thyutf
ryd
ứtes
PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI MINOTTI (Phần 4)
=ô
io[io
io[io
io[p;i
ôi[iop
iop
uiyu
7yu9i
iuyi
ẻy
thyutf
ryd
ứtes
Chủ đầu tư
Thể loại
Hạng mục công việc
Vật liệu sử dụng
Đơn vị thiết kế
Loại hình
Biệt Thự Cao Cấp
Phong cách
Minotti - Milan Italia
Vật liệu
Gỗ HDF, Gỗ Sồi Mỹ, Da Nỉ Ý, Đá Mapble châu âu, Nhôm kính cao cấp ...
Định hướng thiết kế