PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI MINOTTI (Phần 5)
sfdsa
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10
x11
x12
x13
x14
x15
x16
x17
x18
x19
x20
x21
PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI MINOTTI (Phần 5)
sfdsa
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10
x11
x12
x13
x14
x15
x16
x17
x18
x19
x20
x21
Chủ đầu tư
Thể loại
Hạng mục công việc
Vật liệu sử dụng
Đơn vị thiết kế
Loại hình
Biệt Thự Cao Cấp
Phong cách
Minotti - Milan Italia
Vật liệu
Gỗ HDF, Gỗ Sồi Mỹ, Da Nỉ Ý, Đá Mapble châu âu ...
Định hướng thiết kế
TT-S Décor