Công trình: Biệt Thự K5-9,11 Ciputra
Chủ đầu tư: Mr. Tuấn
Quy mô: 1 Hầm + 4 nổi tổng diện tích 1200m2
Phạm vi công việc: Tổng thầu Xây dựng và Hoàn thiện Nội thất bao gồm cả MEP